The Powertex angels

angel

Dit is een werkstuk is voor mij al een oud werkstuk maar denk dat voor vele dit een nieuw idee is, daarom ga ik nog een keer in de herhaling. Een leuk idee voor kerst?
This is piece for me is an old one but think that for many this is a new idea , I am going again in the replay. A great idea for Christmas?
angel1Nodig: Styropor krans 50cm met een binnen maat van 30cm, Powertex 3D engeltjes Ariël, Muriël en Camaël, Powertex ivoor 1L, Stone Art, Powertex Structuur pasta, Bister, krammetjes en een Powertex standaard 10x30cm met 2 pinnen.
Extra nodig: kerstlampjes 20 stuks (let verlichting op batterij) te koop bij action, sterren sjabloon, uitsteek sterren 3 verschillende maten te koop bij winkels voor taart decoratie, paletmes en spons.
Need: Styrofoam circle 50cm with an inner diameter of 30cm, Powertex 3D angels Ariel, Muriel and Camael ,Powertex 1L ivory, Stone Art, Powertex Structure pasta, Bister, staples and a Powertex standard 10x30cm with two pins.
Additional: Christmas lights 20 pieces (light on battery), star template projection star three different sizes, palette knife and sponge.
angel.jpg2Werkwijze: meng Powertex ivoor met een klein beetje bister, verf daar de engeltjes mee. Laten drogen. Brush de engeltjes met Powertex ivoor verdund met water.
Gebruik het sterren sjabloon en paletmes, leg het sjabloon plat op de krans en vul de sterren met structuur pasta. Breng daarna met een palet mes de structuur pasta onregelmatig op over de krans verdeeld. Niet de hele krans met structuurpasta bedekken, laten drogen.
Breng de Powertex ivoor aan op de krans, laten drogen.
Kleur de krans met een beetje bister. Gebruik voor het opbrengen een natte spons, vindt je de bister te donker spoel dan je spons schoon in water, je kan de bister steeds wat lichter maken met water. Herhaal dit tot je tevreden bent.
Plaats de engeltjes naar eigen inzicht (vast zetten met structuur pasta). Verdeel de lampjes, zet de lampjes vast met een krammetje. De krammetjes camoufleer je straks met de sterren.
Maak een soepele klei van Stone-art en Powertex ivoor, verhouding ongeveer 1 op 1. Rol de klei zo dun mogelijk uit. Steek de sterren uit de klei. Kleur de sterren gelijk met bister en verdeel ze over de krans. Vast plakken kan met een beetjes structuur pasta.
Method: Mix Powertex ivory with a little bister, paint the angels and allow to dry. Brush the angels with Powertex ivory diluted with water.
Use the stars template and palette knife , lay it flat on the wreath template and fill the stars with structure paste. Then apply with a palette knife structure paste irregularly distributed on the wreath. Do not cover the whole wreath with structure paste , let it dry.
Apply the Powertex ivory to the circle, let it dry.
Color the circle with a little bister. For applying use a wet sponge, you will find the bister to dark than clean your sponge in water, you can make the bister becoming lighter with water. Repeat until you are satisfied.
Make a smooth clay of Stone Art and Powertex ivory ratio is about 1 to 1. Roll the clay as thin as possible. Insert the stars from the clay. Color the stars with similar bister and arrange them on the wreath. Can stick with a structure paste.


Reacties

The Powertex angels — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *