Powertex event 17 september 2016

Vanaf nu kan je inschrijven voor het Powertex event van zaterdag 17 september 2016 in hotel “De Rijper Eilanden” in De Rijp.
maart 6“Veranderingen”
Het event is nu op een zaterdag in plaats van een zondag. 
“Powertex met Kerst”
Er is gekozen om het event een thema te geven. Er zijn 3 workshops met het thema kerst je volgt ze alle 3, je hoeft dus geen keus meer te maken. De groepjes worden kleiner zodat er meer persoonlijke aandacht kan zijn. De indeling van je groepje veranderd per workshop want deze dag is er ook om contacten te maken. Behalve de workshops is er ook weer een demo. 
Deze workshops zijn bedoeld om je te inspireren voor je eigen Kerst workshops. Het zijn korte workshops die niet veel kosten zodat je deze voor een aantrekkelijke prijs in je eigen workshop programma voor kerst kan geven.
maarta “Wat kost het event”
De prijs van het event kost deze keer 30,00 euro ex BTW, dit is een bijdrage in de kosten van de catering. De workshops die je volgt zijn gratis, het team die mij helpt doet dat allemaal vrijwillig, zonder hun hulp geen event. 
“De spelregels”
Er zijn 50 plaatsen, je inschrijving is definitief na betaling! Let op je ontvangt eerst een factuur! Wanneer je betaald hebt en ingeschreven staat kan je annuleren tot 4 weken voor het event je krijg dan je geld terug. Vanaf zaterdag 20 augustus is annuleren niet meer mogelijk!
Het event kost deze keer 30,00 euro ex BTW, KVK verplicht. Schrijf je in via de mail info@atelierdehooischuur.nl
Lees alles over het event van 6 maart.

marion en marianne

From now you can register for the event on Saturday, September 17th Powertex in hotel “De Rijper Eilanden” in De Rijp.
“Changes “
The event is now on a Saturday instead of a Sunday.
“Christmas with Powertex”
We decided to give a theme to the event. There are 3 workshops with the theme of Christmas and you are following them all 3. So you do not have to choice any more . We are going to make smaller groups so that there can be more personal attention. Your group changed every workshop for this day is also to make contacts and there is another demo.
The workshops are designed to inspire you for your own Christmas workshops.
The price of the event will cost this time 30,00 euro, this is a contribution to the cost of the catering. The workshops you follow are free, the team that helps me do all voluntarily, without their help none event.
There are 50 places, your registration is final after payment! Please note that you first receive an invoice! When you have paid and registered, you can cancel up to 4 weeks before the event, you get your money back. Cancellation is no longer possible from Saturday, August 20th ! The event takes this time 30,00 euro, with out the VAT. KVK mandatory. Subscribe via email
Read all about the event of March 6th. 

maartrr


Reacties

Powertex event 17 september 2016 — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *