Powertex community or club???

Powertex community of Powertex club?

Gisteren vroeg ik op Facebook wordt het Powertex community of Powertex club?

Ongeveer 70 reacties heb ​ik ontvangen op mijn berichten, 34 zijn voor Powertex club en 29 voor Powertex community.

Er zijn ook andere originele suggesties​ gegeven zoals..........

  • Community of powertex fun
  • Just powertex
  • The Power of Powertex
  • The world of Powertex
  • Powertex Premium

Maar ik ga toch voor de meest gekozen club, ik kies ook niet voor een van de originele andere suggesties omdat de Powertex club (ik ben er zelf nog niet helemaal uit) mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar community! Dit wordt namelijk een onderdeel van mijn website Powertex Opleidingen.

Club of community staat duidelijk ergens voor. Namelijk een groep gelijkgestemde. ​

Vanaf 1 oktober ga ik live en zal deze groep aan mijn nieuwe website gekoppeld worden. De club/community wordt nu getest door 45 Powertex liefhebbers.

Powertex club/community?

In de club/community vind je workshops, technieken en ideeën​. Je kan er met al je vragen terecht, je kan elkaar helpen, je kan reclame maken voor je producten en of workshops. Het mag allemaal. Je kan kiezen voor een proefmaand €2,50 (stopt automatisch), een maand €9,95 of een jaar abonnement €99,00.

Powertex community of Powertex club?

Yesterday I asked on Facebook what will be the new name, Powertex community or Powertex club?

About 70 comments I received on my posts, 34 are for Powertex club and 29 for Powertex community.

There are also other original suggestions, such as ..........

  • Community of Powertex fun
  • Just Powertex
  • The Power of Powertex 
  • The world of Powertex
  • Powertex premium

But I'm going for the most chosen club, I also do not go ​​for one of the original other suggestions because the Powertex club (I'm not completely out of it myself), my preference is for community! This is becoming part of my Powertex-opleiding website.

Club or community clearly stands for something. Namely a group like minded.

From 1 October I will go live and will join this group on my new website. The club/ community is now being tested by 45 Powertex lovers.

Powertex club/community?

In the club/community you will find workshops, techniques and ideas. You can fand an answer to all your questions, help each other, advertise your products and workshops. It's all possible.

You can choose a trial month € 2.50 (stops automatically), one month € 9.95 or a year subscription € 99.00.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *