Online workshop, how does it work???

Online workshops, how does it work???

Ik ontvang veel vragen over hoe een online workshop nu precies werkt. Vele denken dat je alleen op de dag zelf kan kijken of dat je maar 1x kan kijken. Daarom vertel ik ergraag wat meer over.

Online workshop "Powertex, wax and lots of crackels"

Wanneer je de workshop "Powertex, wax and lots of crackels" koopt ontvang je vrijdag 27 mei een persoonlijke inlog code zodat je de workshops op je eigen tijd kan zien en kan blijven zien hoe vaak je maar wil. De workshops blijven altijd van jou.

Een groot voordeel is dus dat je kan kijken wanneer het jou uitkomt, en ook nog eens zo vaak je maar wil.

Je hebt ook geen reistijd je volgt de workshop gewoon vanuit je eigen huis.

Nog een voordeel is......

De video's zijn in stukken geknipt zodat je een bepaalde techniek makkelijk kan terug vinden zonder dat je de hele video weer moet afspelen.

Deze workshops gaan over de nieuwste technieken, werken met wax en kleurpoeders maar ook crackels maken op heel veel verschillende manieren​. Carckels maken op manieren die je nog niet kent.

Crackel pasta maken met Easy Coat mat?

​Ja dat kan en hoe laat ik je zien in de video's en nog veel meer..........

Speciale FB groep

Heel waardevol is dat een speciale geheime FB groep is, waar je met al je vragen terecht kan en je werk kan laten zien.

​Maak gebruik van de vroegboekkorting

Meer hierover lees je hier​

Online workshops, how does it work???

I receive a lot of questions about how an online workshop works. Many of you think that you can only watch the day it comes online, or you can only watch 1 time. That's why I'm telling you more about it.

Online workshop "Powertex, wax and lots of crackels"

When you buy the online workshop "Powertex, wax and lots of crackels", you will receive a personal login code on Friday, May 27th, so you can see the workshops at your own time and can continue to see how often you want. The workshops will always be yours. 

A big advantage is that you can watch when you want, and as often as you like.

Another advantage is ......

The videos are cut into pieces so you can easily find a particular technique without having to play the entire video again.

These workshops are about the latest techniques, working with wax and color powders, but also making crackles in many different ways. Make crackels in ways you do not know yet.

Making crackel paste with Easy Coat mat?

Yes, I show you in the videos and much more ..........

Special FB group

Very valuable is that it is a special secret FB group, where you can ask all your questions and show your work.

Make use of the early bird discount 

Read more 


Reacties

Online workshop, how does it work??? — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *