New Powertex label

Het Powertex etiket is in de loop van de tijd veranderd en niet zonder reden. De creatieve mogelijkheden van Powertex ontwikkelen zich ook in hoog tempo.
The Powertex label is changed over the years and not without a reason. The creative possibilities of Powertex also develop fast.
Zo was Powertex eerst vooral een textiel verharder, de nadruk lag vooral op het verharden van alle soorten textiel en het maken van sculpturen. Zo staat erop het etiket “Powertex textiel verharder” en op de foto staan beelden duidelijk bewerkt met stoffen.
So was Powertex first above all a textile hardener, the focus was especially on the hardener of all types of fabrics and making sculptures. So insists the label “Powertex textile hardener” and the photo images made clear the sculpture is edited with fabrics.
Je ziet ook de kleuren Powertex op het etiket, dat waren er toen 5, inmiddels zijn er 10 kleuren.
You’ll also see the colors Powertex on the label, then there were 5, there are now 10 colors.
IMG_3555

Powertex textiel verharder

Nog niet zo lang geleden is het etiket veranderd in plaats van textiel verharder staat er “verharder”.
Not so long ago, the label changed instead of textile hardener says “hardener”.
Verharder

Verharder

Maar omdat het eigenlijk meer is als verharder en omdat steeds meer mixed media fans de mogelijkheden van Powertex ontdekken is de naam veranderd in “univesal medium”, dit omvat alles. Je ziet op de foto nu een afbeelding van een sculptuur, verschillende structuren en in het midden een deel van een schilderij (mijn schilderij, trots!!!)
But because it’s actually more than a hardener and because more and more mixed media fans discover the possibilities of Powertex the name changed to “univesal medium”, this includes everything. You see in the picture now an image of a sculpture, various structures and in the middle part of a painting (my painting, pride!!!)
Universal Medium

Universal Medium

schilderij2Wat vinden jullie van het nieuwe etiket?
What do you think of the new label?

 


Reacties

New Powertex label — 3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *