Coming up this year……

Zoals je weet ben ik vorig jaar begonnen met Powertex online, voor een aantal van jullie misschien een onbegrijpelijke keus maar voor mijzelf een beslissing vol vertrouwen. We doen steeds meer online en het leuke is dat je de hele wereld er mee kan bereiken. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen live workshops meer geef het is niet met elkaar te vergelijken. 

logo-online

Mijn plannen voor 2017…………

Woensdag 11 januari start “Powertex Wednesday”, vanaf 11 januari kan je mij wekelijks online zien in een korte video met een Powertex tip of idee. 

powertex-wednesday

Maandag 13 februari start voor de tweede keer “Powertex demo dagen”, 5 dagen lang ontvang je weer een video in je mailbox met een demo. Deze keer draait alles om de techniek Easy3DFlex. Vanaf maandag 23 januari start de promotie. 

online-demo2

Dinsdag 31 januari start de eerste van een serie workshops “Masterclass schilderen met Powertex”. Deze workshops gaan vooral om techniek en kleur en niet gelijk om het eind resultaat. De technieken gaan niet over Powertex maar vooral over de ontwikkeling van je creativiteit ten opzichte van het lege witte doek. In de ochtend start je met een aantal oefeningen om op te warmen. Daarna volgen de techniek oefeningen doormiddel van opdrachten. In de middag ga je de oefeningen en technieken van de ochtend in praktijk brengen in een schilderij. Opgeven kan via de mail info@atelierdehooischuur.nl de workshop kost 95,00 ex BTW.

powertex academie

As you know, I started last year with Powertex online, for some of you perhaps an incomprehensible choice but to myself a confident decision. We are doing more and more online, the fun is that the world can achieve it. But that does not mean that I no longer live workshops give it can not be compared with each other.

My plans for 2017……..

Wednesday, January 11 start “Powertex Wednesday”, from January 11 you can see me every week online in a short video with Powertex tip or idea.
Monday, February 13 start for the second time “Powertex demo days” 5 days long you will receive another video in your mailbox with a demo. This time it’s all about the art Easy3DFlex. Monday, January 23 launched the promotion.
Tuesday, January 31 start the first of a series of workshops “Master painting with Powertex”. These workshops are mainly about technique and color and not equal to the final result. The techniques are not about Powertex but especially about developing your creativity with respect to the blank white canvas. In the morning you start with a number of exercises to warm up. Then the technique exercises follow through assignments. In the afternoon, you bring the exercises and techniques of the morning practice in a painting.


Reacties

Coming up this year…… — 7 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *