A blue lady in Easy3Dflex

easy3dflex
Vandaag een vervolg op de vorige blogpost waar ik de verschillen liet zien tussen Stone Art en Easy3Dflex met nu een Powertex Easy3Dflex werkbeschrijving.
Nodig: Powertex blauw, lood en groen, Easy3Dflex, Geisha, styropor ei 30cm aluminiumfolie , schilders tape.
Today a sequel to the previous blog post where I showed the differences between Stone Art and Easy3Dflex now a work description with Powertex and Easy3Dflex.
Needed: Powertex blue, lead and green, Easy3Dflex, Geisha, styrofoam egg 30 cm aluminum foil, painter’s tape.
Powertex geisha

Powertex geisha

Powertex blue, lead and green

Powertex blue, lead and green

blauw meng

Mix Powertex blue, lead and green

Easy3Dflex

Easy3Dflex

Werkwijze: plak de beide kanten van het ei aan elkaar vast en snij een stukje van de onderkant af zodat het goed blijft staan.
Plaats de geisha boven op het ei en vorm met aluminiumfolie  het beeldje zodat het een mooie vorm wordt samen met het ei. Vorm een hoedje van aluminiumfolie , plak alle aluminiumfolie af met schilders tape.
Verf de basis met Powertex blauw, laten drogen. Wanneer niet goed gedekt verf je het nog een keer.
Meng Powertex gelijke delen blauw, lood en groen (totaal 1 liter Powertex) en meng de Easy3Dflex erdoor, goed mengen tot een klei die niet meer aan je handen plakt. Bewaar de klei tijdens het werken in een plastic zak.
Begin onderaan stukjes (dikkere laag) klei op het beeld te plakken de klei hecht vanzelf bij een volgend stukje klei zorg je dat de naden tussen de stukjes klei mooi in elkaar overlopen. Wanneer je op de helft bent wikkel je plastic om de onderkant van het beeld zodat de klei staks goed werkbaar en soepel blijft als je er structuur in wil brengen. Werk zo naar boven toe.
Breng nu effecten en structuren aan door deze in de klei te drukken. Spuit het beeld in met Bister en laat het drogen zodat er barsten ontstaan. Dit kan je versnellen door het in de zon te laten drogen of te föhnen.
Wanneer droog was de overtollige bister weg en brush je beeld met een mengsel van Powertex blauw en ivoor.
Easy3D clay

Easy3D clay

Method: Bring the both sides of the egg together and tape it with tje painter ’s tape, cut off a piece of the bottom so that it stands stable.
Place the geisha on the top of the egg and form with aluminum foil the statue so that it becomes a beautiful shape, along with the egg. Form a hat in aluminum foil, paste all the aluminum foil off with painter’s tape.
Paint the base with Powertex blue, allow it to dry. When not well covered paint your again.
Mix blue, lead and green (total 1 L Powertex) and mix the Easy3Dflex through it, mix well to a clay that no longer sticks on your hands. Keep the clay while working in a plastic bag.
Start at the bottom with pieces of clay (thicker layers of clay) on the egg one by one, make shore you attaches the pieces of clay nicely into each other. When you are half way down bring some plastic on to your clay so it stays good workable and smooth structure if you want to bring in remains. Work so upwards.
Now apply effects and structures by pressing it into the clay. Spray your lady in with Bister and let it dry so there will crackles. You can speed it up by drying in the Sun or blow it dry with a föhn.
When was dry wash away the bister and brush your image with a mixture of Powertex blue and ivory.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *